Catalogusgegevens

LastDodo nummer
4489627
Rubriek
Prenten / grafiek
Titel
Caerte vanden lande ende Graefschappe van Hollandt Midtsgaders het landt van Utrecht de deelen ende houcken van andere lande annex hollt gelegé, Ende t setue landt naest beleyt hebben, Perfect gemaect nade tegenwoirdige situatien gelegenheyt
Kunstenaar
Techniek
Jaar
1609
Oplage
Gesigneerd
Afmetingen
25,8 x 36,5
Bijzonderheden
Oost-georiënteerde landkaart van het graafschap Holland, met delen van Utrecht en Gelderland. De titel onderaan in zeer fraaie cartouche, met daaronder dubbele signatuur "A. 1539" en "d:ISaenredam". Linksonder de schaalstokken in eenvoudige cartouche, met daarboven een passer. De zee gevuld met diverse schepen. Midden bovenaan in de Zuiderzee een fraaie kompasroos met windrichtingen voluit geschreven. Linksoven het wapen van het graafschap Holland, met daarbij al duidelijk zichtbaar de breuk in de plaat die optrad. In latere uitgaven mist deze bovenhoek dan ook. Zie meer in detail afbeelding 10. De kaart omvat een groot gebied van de Zuid-Hollandse eilanden, tot de wadden, tot Friesland en delen van Gelderland. Belangrijke plaatsen op de kaart zijn onder meer: Hoorn, Alkmaar, Enkhuizen, Haarlem, Amsterdam, Leiden, Delft, Den Haag, Wassenaar, Schiedam, Rotterdam, Dordrecht, Utrecht, Amersfoort, Wageningen, etc.