9van 9
 • 54 berichten
 • 13 april 2009 21:20
1K
added
2.5K
prices
500
reviews
50
posts
13 april 2009 21:20

Ik heb geen idee hoeveel verzamelaars van Romeinse en/of antieke munten er precies zijn in Nederland (mogelijk enkele honderden tot maximaal duizend?), maar om meer van deze Nederlandse verzamelaars te stimuleren om hun verzameling online te zetten lijkt het me leuk om een aparte sectie Romeinse munten toe te voegen aan het onderdeel munten op catawiki.
Mijn persoonlijke verzameling staat natuurlijk al online op mijn eigen website (http://www.chijanofuji.nl/Roman_Coins.html) en tevens op www.tantaluscoins.com (om precies te zijn op http://www.tantaluscoins.com/browse.php?uname=C…) , maar het zou fantastisch zijn als catawiki de drempel die er voor Nederlandse verzamelaars van antieke munten schijnbaar nog steeds bestaat te verlagen.
Momenteel lijken de invoervelden van munten nog niet helemaal te voldoen voor het invoeren van Romeinse munten.
Zo ontbreken er regels voor het apart aangeven van tekens in het linker veld, rechter veld en de afsnede. Met name voor laat-romeinse munten (vanaf de periode beschreven in RIC V) zijn bovenstaande velden een absolute must.
Ook een apart veld voor muntplaats, alsmede voor de legenda aan voor en achterzijde is eigenlijk nodig, waarbij ik tantaluscoins.com van mijn internetvriend Rasiel Suarez als voorbeeld zou willen geven.
Ik begrijp uiteraard dat het toevoegen van dergelijke velen extra werk betekent voor Rene en/of andere beheerders/programmeurs van de site, en ik verwacht niet dat dit op korte termijn gebeurt. Bovenstaande is alleen ter suggestie.
Ik zal als voorbeeld enkele munten uit mijn verzameling gaan invoeren aan Catawiki…
Verzoek aan de beheerders:
Aangezien er tijdens het Romeinse keizerrijk geen sprake was van de landen zoals we deze nu kennen vraag ik of het aub mogelijk is als land zowel in de titel als elders “Romeinse Keizerrijk” te laten staan, indien van toepassing (voor laat Romeins) gevolgd door de muntplaats.
Voor het veld “Nominale waarde” kan de waarde woden gehanteerd die de Romeinen zelf ook gebruikten, namelijk omgerekend naar “Denarii Communes”. Een eventuele omrekentabel kan ik wel posten indien daaraan behoefte is.
Voor het veld “Tijdperk” stel ik voor te beginnen met “Romeinse Keizerrijk” gevolgd door de aanduiding en jaartallen die ook door RIC worden gebruikt.
Zie nu mijn wijzigen bij catawiki nr. 247095 en mijn zojuist toegevoede munt: catawiki nr. 428839.

 • 16 berichten
 • 14 april 2009 14:35
250
added
14 april 2009 14:35
Je hebt absoluut een punt dat de huidige organisatie van munten op Catawiki niet naadloos aansluiten op Romeinse en antieke munten.
In de beginperiode van Catawiki zijn met name euromunten en wereldmunten toegevoegd die in de meeste gevallen zijn toe te wijzen aan een land. Ik ben het met je eens om in de beschrijvingen “Romeinse Keizerrijk” te gebruiken.
Daarnaast kunnen we ook overwegen om:
 • Het invoerveld “land” te hernoemen
 • Het invoerveld “land” niet verplicht te maken
  Als je bijvoorbeeld op eBay kijkt (http://munten.shop.ebay.nl/) dan zie je dat er onderscheid wordt gemaakt in de volgende categorieën:
 • Antieke en Middeleeuwse munten
 • Europese niet-euro-munten
 • Nederlandse niet-euro-munten
 • Wereldwijde munten
  Ik zeg niet dat we een dergelijke classificatie moeten gebruiken, maar dat het wel loont om na te denken over hoe Catawiki voor munten te organiseren dat het voor de eindgebruiker makkelijker/logischer wordt om munten in te voeren.
  Over de nominale waarde voor Romeinse munten kan ik niets zeggen omdat ik er niet bekend mee ben. Hoe vermelden catalogi de waarde van een Romeinse munt? Als de standaard de “Denarii Communes” is dan zou ik deze inderdaad gebruiken voor de nominale waarde.
  Het voorstel voor het tijdperk klinkt logisch in mijn ogen.
 • 54 berichten
 • 14 april 2009 15:34
1K
added
2.5K
prices
500
reviews
50
posts
14 april 2009 15:34

Catalogi vermelden geen nominale waarden maar beperken zich tot het munt-type. De waarde van de diverse munten is echter in de loop der tijden sterk gewijzigd.
De ideale situatie voor Romeinse/antieke munten zou daarom een apart veld voor muntsoort/munt-type zijn…
Ter verduidelijking onderstaande.
Ten tijde van Augustus en de eerste Julio-Claudische keizers waren er de volgende munten (met daarachter de nominale waarde in denarii, oftewel denarii communes), hoewel in die periode de standaard omrekeneenheid eigenlijk nog werd gegeven in Assen:
1. Aureus – goud – 25 DC (400 Assen).
2. Quinarius-Aureus – goud 12,5 DC (200 Assen).
3. Denarius – zilver – 1 DC (16 Assen).
4. Quinarius – zilver – 1/2 DC (8 Assen).
5. Sestertius – orichalcum – 1/4 DC (4 Assen).
6. Dupondius – orichalcum – 1/8 DC (2 Assen).
7. As – koper – 1/16 DC (1 As).
8. Semis – orichalcum – 1/32 DC (1/2 As).
9. Quadrans – koper – 1/64 DC (1/4 As).
Tegen de 3e eeuw waren de Quinarius, Dupondius, Semis en Quadrans verdwenen.
In de loop van die eeuw is zelfs de denarius verdwenen en werd de zilveren Antoninianus ingevoerd, met een waarde van 2 denarii (2 DC).
Met de munthervorming van Diocletianus in 294 n.Chr. is alles helemaal omgegooid:
1. Aureus – goud – 2400 DC.
2. Argenteus – zilver – 1/24 Aureus – 100 DC.
3. Follis (ook wel nummus) – brons + zilverlaagje – 1/20 Argenteus – 5 DC.
4. Post-reform Antoninianus – brons + zilverlaagje – 2 DC.
Tussen 301 en 308 zijn er eigenlijk nog steeds dezelfde 4 typen munten, maar de waarde is nu als volgt:
1. Aureus – goud – 2400 DC.
2. Argenteus – zilver – 1/24 Aureus – 100 DC.
3. Follis/nummus – brons + zilverlaagje – 1/5 Arg. – 10 post reform Ants – 20 DC.
4. Post-reform Antoninianus – brons + zilverlaagje – 2 DC.
Constantijn de grote gooide alles nogmaals om, en voerde enkele nieuwe gouden en zilveren munten in die echter geen lang leven waren beschoren en die ik daarom voor het gemak maar even weglaat…
Geleidelijk werd de Follis/nummus steeds kleiner (en met steeds minder tot zelfs helemaal geen zilverlaagje). Tussen 308 en 348 was en bleef deze munt eigenlijk de standaardeenheid (hoewel men nog steeds alles omrekende in DC)
Vanaf 348 tot 353 was de situatie als volgt (gouden munten weglatend):
1. Maiorina – brons – onbekend aantal DC.
2. Centenionalis – brons – mogelijk 100 DC.
3. 1/2 Centenionalis – brons – mogelijk 50 DC.
Daarna werd het een chaos en is er eigenlijk weining bekend over waarden en typen munten (of namen daarvan).
Verzamelaars en numismatici classificeren vanaf ca. 313 n.Chr de bronzen munten daarom vaak naar grootte en gewichtsindeling. Ze speken dan in afnemende grootte/gewicht van de munttypen AE1, AE2, AE3, AE4 (en soms onofficieel van de piepkleine AE5)...

 • 486 berichten
 • 14 april 2009 17:47
10K
added
10K
prices
25
info pages
50K
reviews
500
posts
14 april 2009 17:47

Allereerst ontzettend bedankt voor het invoeren van deze antieke munten. Dit is ver van mijn vertrouwd gebied en het is fijn om te zien dat er iemand enthousiast aan het vullen is. Ik respecteer je kennis over dit specifieke gebied en kan alleen maar eenstemmend reageren op je voorstellen betreffende tijdperk, nominale waarde en beschrijvingen.
Als ‘land’ lijkt me “Romeins keizerrijk” inderdaad erg logisch. Dit moet een verplicht veld blijven.
Het feit dat het land als zodanig niet meer bestaat is geen enkel bezwaar. Hetzelfde geldt voor “Biafra” bijvoorbeeld.
De door jou aangegeven tijdperken zijn precies conform de rest van de site “Land – Omschrijving (jaartallen)” en dus prima.
Zou je het munt-type niet als nominale waarde kunnen invoeren?
Wat bedoel je met “tekens in het linker veld”, “rechter veld” en de “afsnede”? Kun je me uitleggen waarom deze velden belangrijk zijn, en in hoeverre je ze niet in het “bijzonderheden” veld kwijt kunt?

 • 54 berichten
 • 14 april 2009 18:57
1K
added
2.5K
prices
500
reviews
50
posts
14 april 2009 18:57


Zou je het munt-type niet als nominale waarde kunnen invoeren?
Zeker, als dat is toegestaan dan graag. Dit heb ik inmiddels ook gedaan.
bq.
Wat bedoel je met “tekens in het linker veld”, “rechter veld” en de “afsnede”? Kun je me uitleggen waarom deze velden belangrijk zijn, en in hoeverre je ze niet in het “bijzonderheden” veld kwijt kunt?
Bij laat-Romeinse munten (te beginnen vanaf de periode beschreven in RIC V, maar met name vanaf de tijd van Constantijn de Grote en Licinius) worden door de muntwerkplaatsen diverse tekens toegevoegd zowel in het linkerveld, rechterveld als in de afsnede.
Soms zijn deze munttekens bedoeld om te kunnen zien in welke plaats/stad de munt is geslagen (dit wordt vaak aangegeven in de afsnede, maar ook wel elders), vaak geven ze zelfs aan in welke specifieke werkplaats (officina) van een stad de munt is geslagen. Andere tekens zijn weer bedoeld om een waarde aan te geven.
Deze zaken kunnen wel bij “bijzonderheden” worden aangegeven, maar dan kan er weer niet op worden gezocht en gesorteerd. Vanwege het feit dat 1 teken – en zelfs waar dit teken zich bevindt op de munt – soms het verschil maakt tussen een bepaalde munt uit de standaardcatalogus (RIC – The Roman Imperial Coinage) en een andere die verder helemaal identiek is, is dit belangrijk voor verzamelaars van Romeinse munten.

 • 54 berichten
 • 14 april 2009 19:42
1K
added
2.5K
prices
500
reviews
50
posts
14 april 2009 19:42

Nu ik van elke periode precies 1 munt heb ingevoerd zal ik onderstaand even de tijdvakken die ik heb aangemaakt vermelden. Ik heb hierbij de indeling aangehouden van de diverse delen van The Roman Imperial Coinage /> Romeinse Keizerrijk – Augustus tot Vitellius (31 v.Chr-69)
Romeinse Keizerrijk – Vespasianus tot Domitianus (69-96)
Romeinse Keizerrijk – Nerva tot Hadrianus (96-138)
Romeinse Keizerrijk – Antoninus Pius tot Commodus (138-192)
Romeinse Keizerrijk – Pertinax tot Geta (192-217)
Romeinse Keizerrijk – Macrinus tot Pupienus (217-238)
Romeinse Keizerrijk – Gordianus III tot Uranius Antoninus (238-253)
Romeinse Keizerrijk – Valerianus tot Florianus (253-276)
Romeinse Keizerrijk – Probus tot Amandus (276-293)
Romeinse Keizerrijk – De Tetrarchie vanaf de munthervorming van Diocletianus (294-313)
Romeinse Keizerrijk – Constantijn en Licinius (313-337)
Romeinse Keizerrijk – De familie van Constantijn de Grote (337-364)
Romeinse Keizerrijk – Valentinianus I tot Theodosius I (364-395)
Romeinse Keizerrijk – Het gedeelde rijk tot de val van de westerse delen (395-491)
En dan rest nu nog een niet onbelangrijke vraag die jullie mischien al wel zagen aankomen… ;-)
Is het in catawiki mogelijk om jaartallen voor Christus in te voeren op een manier dat er correct op kan worden gesorteerd?

 • 16 berichten
 • 14 april 2009 20:16
250
added
14 april 2009 20:16
Dat ziet er goed uit Chijanofuji!

Is het in catawiki mogelijk om jaartallen voor Christus in te voeren op een manier dat er correct op kan worden gesorteerd?
Dat is een goede vraag! Als ik op de hoofdpagina (www.catawiki.nl) kijk dan is op dit moment het oudste item een munt die jij vandaag hebt ingevoerd (uit het jaar 37). M.a.w. er zijn nog geen items ingevoerd van voor Christus / het jaar 0. Ik vermoed dat de jaartallen als integers worden opgeslagen en dat er bij de jaartallen gesorteerd wordt op basis van een reeks van absolute getallen (-2, -1, 0, 1, 2). Je zou dus bijvoorbeeld kunnen proberen om bij een munt van 50 voor Christus -50 in te voeren. Vervolgens kun je dan in het bijbehorende overzicht (bijv. Romeinse Keizerrijk) bekijken of de munt als eerste wordt weergegeven. Het beste kun je gewoon even experimenteren wat er gebeurd. Als er geen oplossing voor is zullen de makers van de site benaderd moeten worden om een oplossing te bedenken.

 • 54 berichten
 • 14 april 2009 21:04
1K
added
2.5K
prices
500
reviews
50
posts
14 april 2009 21:04

Ik vermoed dat de jaartallen als integers worden opgeslagen en dat er bij de jaartallen gesorteerd wordt op basis van een reeks van absolute getallen (-2, -1, 0, 1, 2). Je zou dus bijvoorbeeld kunnen proberen om bij een munt van 50 voor Christus -50 in te voeren. Vervolgens kun je dan in het bijbehorende overzicht (bijv. Romeinse Keizerrijk) bekijken of de munt als eerste wordt weergegeven. Het beste kun je gewoon even experimenteren wat er gebeurd.
En inderdaad! Het invoeren van -15 voor een munt die is gelagen in 15 tot 13 v. Chr. lukt gewoon. Deze wordt ook correct aangegeven in ale overzichten en sorteringen op jaartal…

 • 28 berichten
 • 28 juli 2010 02:32
25
posts
28 juli 2010 02:32

naast www.munthunter.forum2go.nl bestaat er ook nog zoiets als www.muntenbodemvondsten.nl, waarbij ik Muntenman heet, en waar het grootste gedeelte van Romeinse verzamelaars aangesloten zit.

9van 9

Uitgelichte veilingkavels

China, Qing-dynastie. Honan. 7.2 Candareens (10 Cents) ND 1898
China, Qing-dynastie. Honan. 7.2 Candareens (10 Cents) ND 1898
Sluit over
€ 85,00
China, Republiek. 10 Cents year 5 (1916) 'Yuan Shih Kai'
China, Republiek. 10 Cents year 5 (1916) 'Yuan Shih Kai'
Sluit over
€ 91,00
Frankrijk. 20 Francs 1859-A Napoleon III
Frankrijk. 20 Francs 1859-A Napoleon III
Sluit over
€ 400,00
Nederland. 10 Gulden 1876 Willem III
Nederland. 10 Gulden 1876 Willem III
Sluit over
€ 330,00
India, Prinselijke Staat. Haider Ali. Pagoda AH 1174-1197 / AD 1761-1782, NGC AU58
India, Prinselijke Staat. Haider Ali. Pagoda AH 1174-1197 / AD 1761-1782, NGC AU58
Sluit over
€ 382,00
België. Jaarset 2019 "World Money Fair 'Chocolade" in blister
België. Jaarset 2019 "World Money Fair 'Chocolade" in blister
Sluit over
€ 461,00
Spanje. Fernando VII (1813-1833). 2 Maravedís 1833. Segovia.
Spanje. Fernando VII (1813-1833). 2 Maravedís 1833. Segovia.
Sluit over
€ 40,00
Frankrijk. Coffret BE. Lot 11 monnaies en Francs série 1994
Frankrijk. Coffret BE. Lot 11 monnaies en Francs série 1994
Sluit over
€ 100,00
Spanje. Alfonso XII (1874-1885). 25 Pesetas 1878 *18-78 EMM - Brillo original
Spanje. Alfonso XII (1874-1885). 25 Pesetas 1878 *18-78 EMM - Brillo original
Sluit over
€ 475,00
Monaco. Rainier III. ESSAI 50 francs 1974
Monaco. Rainier III. ESSAI 50 francs 1974
Sluit over
€ 65,00
Malta. Muntrol 25 x 2 Euro 2021 - Tarxien
Malta. Muntrol 25 x 2 Euro 2021 - Tarxien
Sluit over
€ 174,00
Nederland. Combinatieset 3 x 2 Euro 2013 '200 Jaar Koninkrijk' in cassette (met kleur accent)
Nederland. Combinatieset 3 x 2 Euro 2013 '200 Jaar Koninkrijk' in cassette (met kleur accent)
Sluit over
€ 195,00
Frankrijk. Third Republic (1870-1940). Medal Amphitrite par Marcel Gimond non datée
Frankrijk. Third Republic (1870-1940). Medal Amphitrite par Marcel Gimond non datée
Sluit over
€ 155,00
Frankrijk. Louis XV (1715-1774). Ecu 1759-A, Paris
Frankrijk. Louis XV (1715-1774). Ecu 1759-A, Paris
Sluit over
€ 45,00
Verenigde Staten. Morgan Dollar 1881-S (San Francisco) in MS64 NGC Slab
Verenigde Staten. Morgan Dollar 1881-S (San Francisco) in MS64 NGC Slab
Sluit over
€ 50,00
Rusland. Catherine II (1762-1796). 1 Rouble 1768 СПБ АШ
Rusland. Catherine II (1762-1796). 1 Rouble 1768 СПБ АШ
Sluit over
€ 200,00
Rusland. Nicholas II (1894-1917). 25 Kopeks 1896, letter г near the date
Rusland. Nicholas II (1894-1917). 25 Kopeks 1896, letter г near the date
Sluit over
€ 45,00
Cookeilanden. 20 Dollars 2010 - Proof - Masterpieces of Art - Rembrandt van Rijn - 3 Oz mit COA
Cookeilanden. 20 Dollars 2010 - Proof - Masterpieces of Art - Rembrandt van Rijn - 3 Oz mit COA
Sluit over
€ 65,00
Monaco. 2 Euro 2016 BE"150 ans de la Fondation de Monte-Carlo". Tirage seulement 15 000 exemplaires.
Monaco. 2 Euro 2016 BE"150 ans de la Fondation de Monte-Carlo". Tirage seulement 15 000 exemplaires.
Sluit over
€ 650,00
Monaco. 2 Euro 2021Proof, "10 ans duMariage Princier", tirage 15 000.
Monaco. 2 Euro 2021Proof, "10 ans duMariage Princier", tirage 15 000.
Sluit over
€ 600,00
Frankrijk. 100 Euro 2009 La Semeuse - 1/10 Oz
Frankrijk. 100 Euro 2009 La Semeuse - 1/10 Oz
Sluit over
€ 175,00
Nederland. Juliana (1948-1980). Gouden Enkele Dukaat 1974 ( 2 Stuks)
Nederland. Juliana (1948-1980). Gouden Enkele Dukaat 1974 ( 2 Stuks)
Sluit over
€ 353,00
Nederland. 10 Euro 2009 - 400 jaar Nederland-Manhattan
Nederland. 10 Euro 2009 - 400 jaar Nederland-Manhattan
Sluit over
€ 321,00
Oostenrijk-Nederland. Jozef I. Historical Medal 1781 'Bezoek van Jozef II aan de Oudburg te Gent als graaf van Vlaanderen'
Oostenrijk-Nederland. Jozef I. Historical Medal 1781 'Bezoek van Jozef II aan de Oudburg te Gent als graaf van Vlaanderen'
Sluit over
€ 90,00
Frankrijk. Louis XIV (1643-1715). Louis d'or 1694 W
Frankrijk. Louis XIV (1643-1715). Louis d'or 1694 W
Sluit over
€ 777,00
Koninkrijk Spanje. Carlos III (1759-1788). 2 Escudos 1781 Madrid. Scarce Double Date 8 over 7
Koninkrijk Spanje. Carlos III (1759-1788). 2 Escudos 1781 Madrid. Scarce Double Date 8 over 7
Sluit over
€ 270,00
Frankrijk. Louis XV (1715-1774). Louis d'or AU 2 L 1723 M
Frankrijk. Louis XV (1715-1774). Louis d'or AU 2 L 1723 M
Sluit over
€ 1.855,00
Frankrijk. Louis XV (1715-1774). Louis d'or AU BANDEAU 1767 PAU
Frankrijk. Louis XV (1715-1774). Louis d'or AU BANDEAU 1767 PAU
Sluit over
€ 1.100,00
Spanje. Carlos IV (1788-1808). 2 Escudos - 1801 - Madrid. F.A.
Spanje. Carlos IV (1788-1808). 2 Escudos - 1801 - Madrid. F.A.
Sluit over
€ 270,00
Sultans of Delhi. Muhammad bin Tughluq (1325-51). Tanka mintless type AH 733
Sultans of Delhi. Muhammad bin Tughluq (1325-51). Tanka mintless type AH 733
Sluit over
€ 710,00