Catalogusgegevens

LastDodo nummer
5336699
Rubriek
Prenten / grafiek
Titel
DAVID JORIS.
Techniek
Jaar
1701
Oplage
Gesigneerd
Afmetingen
26,3 x 15,4
Drukker
Thema
Bijzonderheden
Portret van David Joris (1501-1556). Hij was een Delftse glasschilder die bekend werd als wederdoper en ketter. In 1528 werd hij voor het bespotten van het sacrament gearresteerd en gevonnist. Zijn tong werd doorboord en hij werd voor drie jaar verbannen uit Holland. Hij kwam daarna in aanraking met de dopers, ook wel wederdopers of anabaptisten genoemd. Kort hierna werd Joris door wederdoper Obbe Phillips tot oudste gewijd. Terug in Delft kreeg hij in december 1536 visioenen, waaruit hij concludeerde dat God wilde dat hij een grote rol ging vervullen. Vanaf 1538 werd de vervolging tegen David Joris en zijn aanhangers, de Davidjoristen, heviger. Volgens Joris' tijdgenoot Blesdijk kostten deze vervolgingen aan zeker honderd mensen het leven. David Joris is auteur van onder meer 't Wonderboeck, voor het eerst uitgegeven in 1542 in Deventer. Ets en gravure door Romeyn de Hooghe (1645-1708), naar eigen ontwerp. Gepubliceerd in: Arnold Godfried. ,,Historie der kerken en ketteren van den beginne des Nieuwen Testaments tot aan het jaar onses Heeren 1688'', Amsterdam, Sebastiaan Petzold, 1701, deel 2, p. 537. Bron: Rijksmuseum, 2015.