Forum (104518 berichten)

Populaire forums

Overige forums

Problemen met de site > koper betaalt voor namaak - blokkering van de betaling mogelijk?

7 berichten

etruscan 81 berichten

Er komt dus geen reactie op mijn vraag :

http://forum.catawiki.nl/forums/37-problemen-met-de-site/topics/17109-verantwoordelijkheid-van-het-platform

Dan zal ik dit anders stellen.

Indien er een verkoop gebeurt van een object dat je aanbiedt en je bieder betaalt dit aan Catawiki dan zitten er een tweetal weken tussen het moment van betaling door de koper en de uitbetaling door Catawiki aan de verkoper.

Indien na de betaling en ontvangst van een object de koper vaststelt dat wat hij/zij aankocht namaak is, kan die uitbetaling aan de verkoper dan geschorst worden?

Wat kan er in dergelijk geval gebeuren?

Als het platform zijn gebruikers niet beschermd door namaak te stoppen dan moet het maar anders?

 
metalfigures 575 berichten

4.2 Indien u via een Veiling Kavels koopt of verkoopt, sluit u een koopovereenkomst met een andere Gebruiker en niet met Catawiki. Catawiki biedt slechts een platform waarop Veilingen worden georganiseerd. Catawiki kan geen enkele controle uitoefenen op de kwaliteit, de veiligheid, de rechtmatigheid of juistheid van de aangeboden Kavels, de bevoegdheid van verkopers om de Kavels te verkopen en de bevoegdheid of mogelijkheid van kopers om Kavels te kopen. Catawiki kan nimmer aansprakelijk gehouden worden voor eventuele schade geleden als gevolg van het als koper dan wel verkoper deelnemen aan een Veiling. Artikel 15 is onverkort van toepassing

Lijkt mij het beste om met de verkoper er proberen uit te komen of anders 

https://www.mijnpolitie.nl/b/miocheck2.html

 

 
Veilingmeester Moderator 454 berichten

@metalfigures
Lijkt mij het beste om met de verkoper er proberen uit te komen of anders 

Middels een pb is al aan etruscan meer info gevraagd, zodat dit onderzocht kan worden.

 
etruscan 81 berichten

Beste Metalfigures,

4.2 Indien u via een Veiling Kavels koopt of verkoopt, sluit u een koopovereenkomst met een andere Gebruiker en niet met Catawiki. Catawiki biedt slechts een platform waarop Veilingen worden georganiseerd. Catawiki kan geen enkele controle uitoefenen op de kwaliteit, de veiligheid, de rechtmatigheid of juistheid van de aangeboden Kavels, de bevoegdheid van verkopers om de Kavels te verkopen en de bevoegdheid of mogelijkheid van kopers om Kavels te kopen.

Er wordt daar iets over het hoofd gezien.

Als het een kavel betreft waar een Catawiki veilingmeester een waarde geeft voor het aangebodene, waarom zou er dan geen verantwoordelijkheid bestaan? Catawiki betaalt deze veilingmeesters om hun activiteit uit te oefenen en daarnaast zijn de veilingmeesters toch gebonden door hun waardering?

En bijkomstig, waarom is er anders een verschil van 2 weken tussen het tijdstip dat Catawiki een betaling ontvangt vanwege een koper en het ogenblik dat dit ontvangen bedrag doorgestort wordt naar de verkoper?

En voor de rest stuurde ik alles door zoals gevraagd naar de er om verzoekende veilingmeester. Over welke veiling dit gaat is enkel bruikbaar voor het Catawiki team, ten einde kopers geen twijfel te geven over wat aangeboden wordt.

Hopelijk raakt dit opgelost zodat de betrokken koper hier geen schade van ondervindt.

 

 
Veilingmeester Moderator 454 berichten

@etruscan
Als het een kavel betreft waar een Catawiki veilingmeester een waarde geeft voor het aangebodene, waarom zou er dan geen verantwoordelijkheid bestaan? Catawiki betaalt deze veilingmeesters om hun activiteit uit te oefenen en daarnaast zijn de veilingmeesters toch gebonden door hun waardering?

Het is en blijft een inschatting van de veilingmeester wat een kavel eventueel zou kunnen opbrengen tijdens een veiling. Het is absoluut geen taxatie, daarvoor dient men het item daadwerkelijk in handen te hebben.

En bijkomstig, waarom is er anders een verschil van 2 weken tussen het tijdstip dat Catawiki een betaling ontvangt vanwege een koper en het ogenblik dat dit ontvangen bedrag doorgestort wordt naar de verkoper?

Die 2 weken zijn vooral ingebouwd, omdat er helaas soms verkopers zijn die "slordig" omgaan met hun verplichting tot levering van het gekochte kavel. Soms wordt niet alles geleverd of niet de juiste uitgave, etc.

 
etruscan 81 berichten

Het is en blijft een inschatting van de veilingmeester wat een kavel eventueel zou kunnen opbrengen tijdens een veiling. Het is absoluut geen taxatie, daarvoor dient men het item daadwerkelijk in handen te hebben.

En bijkomstig, waarom is er anders een verschil van 2 weken tussen het tijdstip dat Catawiki een betaling ontvangt vanwege een koper en het ogenblik dat dit ontvangen bedrag doorgestort wordt naar de verkoper?

Die 2 weken zijn vooral ingebouwd, omdat er helaas soms verkopers zijn die "slordig" omgaan met hun verplichting tot levering van het gekochte kavel. Soms wordt niet alles geleverd of niet de juiste uitgave, etc.

Is dat niet waar het hier over gaat? ...of niet de juiste uitgave...

Als iets aangeboden wordt met een niets voor twijfel latende omschrijving en dat blijkt namaak te zijn, dan wordt er toch niet geleverd wat er beschreven werd in de aanbieding?

Dat een verkoper een commissie betaalt op zijn verkoop dat is zijn eigen keuze om het via dergelijke weg en kost aan te bieden.

Maar dat een koper daarbovenop nog dient te betalen voor 'de prestaties' van Catawiki, als deze prestaties niet een vertrouwen bevestigen in een financiële waarde die 'bevestigd' wordt? ...Het is absoluut geen taxatie...

Maw vanwege Catawiki is er geen toegevoegde waarde voor de koper want er is geen enkele bevestiging noch daadwerkelijke taxatie (volgens voorgaande reactie toch).

Waar betaalt een koper via het Catawiki platform dan voor?

 

 
etruscan 81 berichten

Hierbij een deel van mijn reactie naar de betrokken veilingmeester welke een probleem uiteenzet dat mij niet normaal lijkt :

 

Ik stel je kennis voor de rest niet in twijfel, daar dien ik verder te gaan op de veronderstelling dat je die hebt want je bent aangesteld door Catawiki als veilingmeester (met de veronderstelde kennis). Als ik op Catawiki doorneem wat de taken zijn van een veilingmeester en dat ik daaruit lijk te begrijpen dat deze als (bijkomende) taak heeft het aantrekken van potentiële verkopers (verhogen van de aanbiedingen via Catawiki) en het in stand houden met een goede relatie met deze verkopers (om deze blijven te laten aanbieden via Catawiki) dan kan ik begrijpen dat dit soms voor een druk kan zorgen op de betrokken veilingmeester om een betrokken verkoper gelukkig te houden. Maar als dit zou tot gevolg hebben dat een eventueel aanbod van objecten zou daaruitvolgen met een omschrijving - of een aanbod - dat niet overeenstemt met de realiteit dan is er een probleem voor de kopers via Catawiki. Ik merk zelfs nergens een mogelijkheid om twijfelobjecten te melden aan Catawiki (wat andere betalende verkoopsites toch wel voorzien)? De enkele mogelijkheid die er bestaat om iets te melden betreffende een aangeboden object dat dient via de betrokken veilingmeester te zijn, hetgeen toch niet voor een neutrale afhandeling kan zorgen?

Reageer op onderwerp