Sinds hun vermeende uitsterving in de 17e eeuw blijft de dodo de fantasie prikkelen. Dodo-botjes zijn begeerde verzamelobjecten. De bekende verzamelaar Boudewijn Büch had er een, naast een grote collectie met andere dodo-objecten. Nu is er een laatste dodo opgestaan: de ultieme droom voor een verzamelaar!

LastDodo is ’s werelds grootste catalogus & community voor verzamelaars. De catalogus wordt door de gebruikers doorlopend aangevuld en verbeterd. Je kunt er je verzameling en zoeklijst in bijhouden. Op basis van de catalogus kun je ook verzamelobjecten kopen en verkopen. Daardoor kun je objecten snel aanbieden zonder zelf gegevens en afbeeldingen in te voeren. Ook is zo de waarde van een verzamelobject te volgen. Er zijn apps voor de smartphone. Daarmee heb je altijd je verzameling bij je.

Deze catalogus & community zijn in september 2008 gelanceerd onder de naam Catawiki. In juli 2020 hebben Catawiki-oprichters René Schoenmakers en Marco Jansen het van Catawiki overgenomen en voortgezet onder de naam LastDodo (zij zijn ook betrokken bij het platform voor bijzondere overnachtingen Vipio).

Depuis leur extinction présumée au 17ème siècle, le dodo ne cesse de stimuler l’imagination. Les os de dodo sont des objets de collection très convoités. Le célèbre collectionneur Boudewijn Büch en possède un, en plus de sa grande collection d’autres objets en lien avec le dodo. Désormais, un dernier dodo est ressuscité : le rêve ultime pour tous les collectionneurs !

LastDodo est le plus grand catalogue & la plus large communauté au monde pour les collectionneurs. Le catalogue est enrichi et amélioré en permanence par les utilisateurs. Ici vous pouvez suivre votre collection et votre liste de recherche. En fonction du catalogue, vous pouvez également acheter et vendre des objets de collection. Ceci vous permet de proposer rapidement des objets sans avoir à saisir vous-même les données et les images. Il permet également de suivre la valeur d’un objet de collection. Des applications sont disponibles sur smartphone, vous assurant d’avoir toujours votre collection avec vous.

Ce catalogue & cette communauté ont été lancés en septembre 2008 sous le nom Catawiki. En juillet 2020, les fondateurs de Catawiki, René Schoenmakers et Marco Jansen, ont repris Catawiki et continuent sous le nom LastDodo.