Forum (100555 berichten)

Populaire forums

Overige forums

Strips algemeen > Luc Orient

13 berichten

Boekenmagazijn 3,191 berichten

Het valt me zojuist op dat iemand ooit bij deze Serie/Held de verhaalnummers heeft aangepast:

Album 1 en 2 = V1-1 en V1-2
Album 3 t/m 5 = V2-1 t/m V2-3
Album 12 t/m 16 = V9-1 t/m V9-4

Ik ken de latere delen eerlijk gezegd niet, maar persoonlijk vind ik het nogal verwarrend. Is dit een indeling die iemand zinvol vindt?

Paape zelf nummert (vanaf het tweede deel) de platen met een code conform de albumtitel (S voor Soleils de glace, MT voor Maître de Terango, PA voor Planète de l'angoisse, etc.).

Een korte verklaring van de gekozen indeling (op een achtergrondpagina) zou wel op z'n plaats zijn.

P.S. Bij Blueberry is ook voor zo'n afwijkende nummering gekozen, en ook daar twijfel ik aan het nut ervan. Maar ik laat me graag overtuigen van mijn ongelijk ;-)

 
Collectioneur Moderator 1,079 berichten

Dat Verhaalnummers op deze wijze worden aangeduid, is ook aangegeven in het Handboek Strips:

15.32.2.2 DOORLOPENDE VERHALEN
Als een verhaal over meerdere boeken doorloopt krijgen deze hetzelfde volgnummer en wordt aan het volgnummer een extensie -1, -2 etc. toegevoegd. Voorbeeld, De Kuifje avonturen “Raket naar de Maan” en “Mannen op de Maan” vormen één doorlopend verhaal. “Raket naar de maan” heeft als verhaalnummer V14-1 en “Mannen op de maan” V14-2.

 
Boekenmagazijn 3,191 berichten

De definitie van "doorlopend verhaal" is vaak nogal subjectief. En als het zonder verdere uitleg wordt geïmplementeerd werkt dat verwarrend. Bij Luc Orient bijvoorbeeld niet zozeer bij de bovengenoemde albums, maar bij album 6 staat V3, bij album 7 V4, etc. Hoe moet ik weten waarom dat zo is?

En hoe relevant is deze informatie, bij dit soort reeksen, als de albums zelf niet als tweeluik of drieluik gepresenteerd worden.

 
morph2011 25 berichten

Tijdens voorpublicatie kon een verhaal langer worden dan gedacht en nadien verspreid over meerdere albums uitgegeven worden, soms werd er zelfs nog in gesneden ook. Dat laatste i.v.m. het om drukkersredenen maximale aantal pagina's voor albums. 
Het principe was simpelweg voortdurend een weekblad vullen, ongeacht of een verhaal (jaren) later gedrukt werd als album. Dat gold o.a voor de weekbladen Spirou/Robbedoes, Tintin/Kuifje, Sjors, Pilote, Pep.
Bekend is bijvoorbeeld dat Hubinon op een gegeven moment wilde stoppen met de Roodbaardreeks omdat Charlier hem nooit kon aangeven wanneer een verhaal zou eindigen. Dat werd hij zat. Bij hun samenwerking aan Buck Danny verliep dat beter.

Er zijn enkele over meerdere albums doorlopende Luc Orient verhalen, maar ik weet zo uit het hoofd niet welke. Ik zal er eens naar kijken.
De Blueberryreeks kent ook een paar cyclussen, vanaf het begin al. En die zijn wel van belang als je niet alleen via een samenvattinkje wilt inspringen. Zelfs die samenvattingen in de albums kwamen uit de weekbladen, waar er soms enige tijd tussen de voorpublicaties zat. Er wordt soms nog wel gediscussieerd over welke albums tot één cyclus behoren en welke een nieuwe cyclus aanduiden.

Verhalen werden niet als een twee-, drie- of meerluik gepresenteerd toen dat nog geen marketingtechniek was om klanten te binden. Je kunt ook veronderstellen dat men er tegenwoordig van uitgaat dat lezers geen verrassingen meer aankunnen en van tevoren wensen te weten hoe lang een verhaal gaat duren...

Of één doorlopend verhaal over meerdere losse albums verspreid is uitgebracht kun je bij strips uit de vorige eeuw meestal alleen opmerken door het te lezen. Het staat zelden of nooit op de achterkant van vroege drukken. Hooguit bij het laatste plaatje van het verhaal, waar dan wat vermeld wordt over een vervolg.

 
rikMooren Moderator 1,565 berichten

maar bij album 6 staat V3, bij album 7 V4, etc. Hoe moet ik weten waarom dat zo is?

De V nummering geeft verhaallijnen aan en moet je niet verwarren met een album. Een verhaal kan zich namelijk uitstrekken over meerdere albums.

De eerste verhalen van Luc Orient worden gezien als cycli die uit meerdere delen bestaan.

De delen 1 en 2 vormen in feite 1 verhaal dat zich afspeelt in een jungle op onze eigen moeder Aarde. (V1-1 + V1-2)

Daarna volgen 3 verhalen die zich afspelen op Terrango. De verhalen volgen elkaar op en hebben wel degelijk een doorlopende lijn. (V2-1, V2-2 en V2-3).

Daarom staat er V3 bij album 6. De verhalen zijn overigens in het 44 pagina format per deel uitgebracht in o.a. Kuifje en Pep en zijn dus niet het gevolg van een variabel einde.

Daarnaast geeft de verhaalnummering ook aan in welke volgorde de verhalen zijn gemaakt. Dit is niet hetzelfde als de volgorde waarin ze zijn uitgegeven.

Bij Jonathan Cartland bv is het 1e verhaal pas als 4e album uitgebracht.

 
Boekenmagazijn 3,191 berichten

Dat zijn goede argumenten, hoewel ze voor mij persoonlijk nog steeds niet doorslaggevend zijn.

Mijn grootste kritiek is echter: hoe moet ik (of eigenlijk: de gemiddelde gebruiker) weten dat het zo in elkaar zit, als het nergens in de catalogus vermeld wordt? 

Voor hetzelfde geld heeft iemand deze indeling helemaal uit z'n duim gezogen.

Dat is ook de reden waarom ik bij Blueberry een achtergrondpagina heb gemaakt. Daar is ook verschil van mening over de verschillende cyclussen, maar zo is het tenminste duidelijk waar de indeling op gebaseerd is

 
rikMooren Moderator 1,565 berichten

Strips zijn geen exacte wetenschap. Het gevolg hiervan is dat rondom een item als verhaalnummering verschillende visies bestaan die allemaal goed onderbouwd kunnen worden.

Bij de vorming van een catalogus ga je uit van 1 van deze visies en probeert die consequent toe te passen.

Het principe van de V-nummering staat uitgelegd in het handboek. De toepassing van de V-nummering wordt gedaan door beheerders en deskundige verzamelaars die de reeks goed kennen. 

Blueberry is een heel beruchte omdat deze reeks bestaat uit meerdere cycli die verweven zijn in meerdere subreeksen(spin-offs). Voor de gemiddelde leek/verzamelaar is dit een niet te volgen puzzle.

 

 
morph2011 25 berichten

Ik zie inderdaad dat bij deze verhalen het aantal pagina's al gelijk werd gehouden. Tot aan het verhaal "24 uur voor de planeet aarde" is het 44 en bij dat verhaal en verder is het 46 platen geworden.

Bij Luc Orient zou ik de verhaalscheidingen bij het lezen leggen bij:

V1-1 Het dal van de drie zonnen
V1-2 De bevroren zombies
V2-1 De meester van Terango
V2-2 De planeet van de angst
V2-3 Het woud van staal
V3    Het geheim van de 7 stralen
V4    De krater van tovenarijen
V5    Het legioen der verdoemde engelen
V6    24 uur voor de planeet aarde 
V7    Het 6e continent
V8    De vallei van de verstoorde wateren
V9-1 De kristalpoort
V9-2 Het aanbeeld van de bliksem
V9-3 De planeet der razernij
V9-4 Roebak, laatste hoop
V10  Caragal
V11   Afspraak om 20 uur in de hel...

...en nu ik net even check in de catalogus blijkt het daar net zo.

Overigens vind ik het bij Blueberry niet zo ingewikkeld, als je de verhalen (her)leest. 

 
rikMooren Moderator 1,565 berichten

Overigens vind ik het bij Blueberry niet zo ingewikkeld, als je de verhalen (her)leest.

 De serie Blueberry is zo complex dat we eigenlijk een extra laag in de database tekort komen om deze serie goed weer te geven.

Blueberry is de hoofdreeks maar is onder te verdelen in Luitenant Blueberry, Mister Blueberry, Marshall Blueberry en de jonge jaren van Blueberry waar meerdere auteurs aan gewerkt hebben.

De verschillende jonge jaren varianten hebben als enige overeenkomst dat ze zich afspelen in de Amerikaanse burgeroorlog maar lopen qua historische tijdlijn door elkaar heen...

Om de feestvreugde te vergroten hanteert de uitgever een onlogische volgorde qua albumnummering bij o.a. de Blanc-Dumont versies omdat men gepoogd heeft om ze in een logische volgorde te rubriceren...

Door de vele uitgevers van de varianten hebben we een wirwar aan albumnummers. Zo kennen we tenminste 6 verschillende albums met het nummer 1 in deze reeks...

We hebben eenvoudigere series in onze catalogus staan :)

 
Morits 2,872 berichten

In eerste instantie heeft Hans Matla dit niet uit zijn duim gezogen. Als je Hans Matla kent dan weet je ook dat hij zijn hele leven bezig is geweest om alle stripverhalen in beeld te brengen via zijn catalogi. Zeer veel en zeer vermoeiend werk maar hij deed het zodat iedereen er profijt van kon hebben. Catawiki borduurt alleen verder op zijn ingeslagen weg. Wil je het weten, pak dan maar zijn laatste catalogus al is die van 1998...

 

 

 

 
rikMooren Moderator 1,565 berichten

Wij zijn zonder enige twijfel met onze stripcatalogus schatplichtig aan voorgangers als Hans Matla, Peter Bonte of Peter Ottens bij het rubriceren van onze catalogus items.

 
Arco Catalogus manager 9,394 berichten

Met dien verstande dat wij een iets andere verhaalnummeringbepaling hanteren dan Matla.

 
morph2011 25 berichten

Desalnietemin, zal die "ingewikkeldheid bij Blueberry" vooral voortkomen uit de (begrijpelijke) wensen rondom de wijze van categoriseren. Daarbij telt ook het uitgangspunt van (her)uitgaves chronologisch ondervangen en benoemen.
Iets dat niet (meer) te veranderen is. Zelfs al zou dat gewenst zijn.

Maar de leesvolgorde van de verhalen in die stripreeks is eenvoudig uit te leggen.
Vooral de hoofdreeks:
Blueberry (al dan niet "luitenant", "niets" of "mister") van "Fort Navajo" tot en met "Dust".

En de spin offs:
Jonge jaren 1 t/m 3 (de aangepaste Pilote pockets/Pepparade verhalen door Charlier en Giraud)
Jonge jaren (door diverse anderen)
Marshall Blueberry
Apachen
en inmiddels ook het album van Sfar/Blain

Maar een topic over Luc Orient is natuurlijk niet de juiste plek om het hierover te hebben.

Reageer op onderwerp