Forum (101687 berichten)

Populaire forums

Overige forums

Postzegels algemeen > Voorkómen en melden van doublures (Afgesloten)

1 bericht

wilfredb Catalogus beheerder 509 berichten

Omdat het vorige topic erg vervuild is geraakt, wil ik een nieuwe starten voor het melden van doublures. 

Meld de doublures s.v.p. in dit andere topic. Doe dit s.v.p. NIET in DIT topic, in dit topic wil ik graag alleen informatie delen en tips geven. Discussies graag ook in een ander topic.


Waardoor ontstaan doublures.
Door de volgende oorzaken kunnen makkelijk doublures ontstaan:

1. Verkoop invoer: men denkt items vrij in te kunnen voeren voor verkoop, zoals gebruikelijk op bepaalde andere aanbod sites, en men heeft niet door dat er ingevoerd wordt in een catalogus - waarin items uniek horen te zijn. Het is uiteraard de bedoeling om eerst het te verkopen item te zoeken in de catalogus, deze te openen, en dan de link 'Dit item'/'Verkopen' rechts in het scherm te gebruiken.

2. Zoeken levert het gezochte item niet op, door het postzegelfilter (groene balk) wat standaard actief is. Deze laat alleen de items zien die Catawiki als 'standaard items' bestempeld, o.a. alleen gebruikstypes Frankeer en Luchtpost. Bijvoorbeeld tandingsvariëteiten en portzegels worden pas getoond als u het filter uitschakelt. 

3. Het veld 'gebruikstype' is pas sinds kort verplicht, en nu nog kan er te makkelijk  <Ongedefinieerd> ingevuld worden. Lege gebruikstypes, of <Ongedefinieerd>, worden niet getoond als het postzegelfilter actief is. Omdat Catawiki een 'wiki' systeem is waar iedereen kan invoeren en wijzigen, staan er heel veel gebruikstypes verkeerd in de database. Of het door u gezochte item heeft een ander gebruikstype dan u aanneemt.

4. De sortering 'Standaard' die standaard actief is, laat eerst alle items zien die met de initiële 'Collect-A-ROM' import zijn aangemaakt. Daarná ziet u pas alle items die naderhand door andere gebruikers zijn toegevoegd. Dus als u bijvoorbeeld in Frankrijk via vitrine weergave kijkt, ziet u eerst ruim 27 pagina's van de Collect-A-rom import (1849 t/m 2009), en daarna nog eens de invoer door anderen vanaf 1849. Die sortering 'Standaard' zou binnenkort wel eens aangepast kunnen worden (verwijderen 'collect-a-rom' sortering).

5. Items worden standaard in de meeste sorteer opties, na de hoofd sortering, gesorteerd op Reeks naam (voorheen: Serie naam). U zult al snel aannemen dat als u de zegels uit een reeks ziet (of doorklikt op de reeks naam) en het door u gezochte item staat er niet bij, dat u dan niet verder hoeft te zoeken. Mis! Het item wat u zoekt kan wel degelijk al in de database staan, maar zonder reeksnaam, of verkeerde reeksnaam, of reeks <Ongedefinieerd>. 

Helaas zijn er veel te weinig beheerders om de enorme hoeveelheid toevoegingen en wijzigingen tijdig te 'reviewen', dus daarom kunnen die fouten zoals verkeerde gebruikstypes of reeks namen erg lang in de database staan. 

Tips voor efficient zoeken
----------------------------------------

1. Schakel altijd het postzegel filter uit voordat u een zegel gaat zoeken. Doe dat vóórdat u een van de volgende zoekmethodes gebruikt:

2.  Zet de sortering niet op Standaard maar op Jaar of Reeks 

3. U kunt zoeken op nummers van externe catalogi in het zoekveld 'Cat Nr'. Dat werkt erg vaak erg goed - maar niet altijd, omdat niet iedereen catalogus nummers invult, en omdat er met verschillende catalogi gewerkt kan worden. Als u een item niet vindt via het CatNr, neem dan niet aan deze ook niet bestaat in de catalogus.

4. Is het gebied erg 'vervuild' probeer dan eens visueel te zoeken, door over te schakelen naar 'vitrine' weergave. U ziet dan veel meer items op één pagina en u kunt sneller op de door u gezochte afbeelding 'scannen'.
 

Hoe kunt u helpen
-----------------------------
1. Vul het juiste gebruikstype in bij zegels met verkeerd of leeg gebruikstype
2. Vul de juiste reeksnaam in (de al bestaande bij de andere items uit die serie of reeks) als u ziet dat zegels ten onrechte niet in dezelfde reeks zitten
3. Vul altijd het jaar van uitgifte in. Items met leeg jaar (helaas is 'jaar' geen verplicht veld) worden altijd helemaal achteraan in het gebied getoond
4. Doorzoek uw verzameling, shop en zoeklijst op items die als titel 'doublure van ....' hebben, verwijder en vervang deze in uw lijst door het genoemde juiste item. Dan zou zomaar die doublure wél weer verwijderd kunnen worden


Doublures
-----------------
Als u een doublure tegenkomt:

1. wijzig dan de NL titel naar 'DOUBLURE van '+ het Catawiki nummer van het al bestaande item. Haal de andere 3 titels leeg en 'tab' nog eens door de titels heen, vanuit de NL titel. De andere titels worden dan vanzelf vertaald (en ja, die vertaling mankeert nogal wat aan).

Kopieren/plakken van het Catawiki nummer werkt het beste, er wordt gauw een typfout gemaakt in deze nummers. Een andere titel dan 'DOUBLURE van' wordt niet (zo snel) herkend door beheerders, hou dit dus letterlijk aan. Door het gebruik van hoofdletters valt het item meer op, waardoor verzamelaars hopelijk minder geneigd zijn om het item te koppelen.

Zorg ervoor dat de doublure naast het origineel zichtbaar is, dat is makkelijker en inzichtelijker voor iedereen. De doublure dient dus hetzelfde jaar, gebruikstype, soort, reeksnaam en volgnummer te hebben, als het origineel.

2. Meld daarna het Catawiki nummer van de doublure via bovengenoemde link. Dit melden heeft echter alléén zin als:
  - het item nog niet was goedgekeurd (gebruik link 'historie', aanmaak historie moet niet groen zijn) 
  - er nog geen verzamelaars, anders dan de aanmaker, zijn gekoppeld aan verzameling, shop of zoeklijst. Dit is echter niet altijd zichtbaar (privé verzameling).

In principe is het item dat de oudste invoerdatum heeft, het item dat dient te blijven bestaan. Het is namelijk wat vreemd om de eerste invoerder een afkeurmail te sturen waarin verteld wordt dat er een doublure was ingevoerd. In sommige gevallen kan wel eens een uitzondering worden gemaakt.

Items waar nog geen verzamelaars aan zijn gekoppeld (behalve de aanmaker) kunnen nog afgekeurd worden door een beheerder. De aanmaker ontvangt dan altijd een e-mail waarin hij daarover geïnformeerd wordt. Het sturen van een e-mail is een automatische en verplichte stap voor een beheerder bij het afkeuren.

Items waar al andere verzamelaars aan zijn gekoppeld, kunnen niet meer door een beheerder verwijderd worden. Deze worden t.z.t. ontdubbeld c.q. samengevoegd met het al bestaande item, door een superbeheerder. Om zijn werk makkelijker te maken is wel gewenst dat de zegels (origineel en doublures) bij elkaar staan (zelfde jaar en serie etc).

U kunt ook items melden die al als titel 'doublure van ..' hebben, maar waar geen andere verzamelaars aan zijn gekoppeld. Dat item is dan al eerder gemarkeerd maar niet gemeld als doublure.

 

Reageer op onderwerp